CV Tuur Elzinga


Geboren 12 december 1969 op Texel. Tuur woont in Overveen, is getrouwd en heeft een dochter en een zoon.

 • 1986 Nationaal finalist natuurkunde- en wiskundeolympiade
 • 1988 - 1989 Natuur- en sterrenkunde UvA (propedeuse)
 • 1993 - 1998 Politicologie UvA (onvoltooid doctoraal)
 • 1998 - 2002 Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie SP
 • 2002 - 2003 Beleidsmedewerker FNV (Uitkeringsgerechtigden en Ouderen)
 • 2003 - 2007 Coördinator solidariteitsfonds XminY
 • 2004 - 2005 Lid coördinatiegroep Nederlands Sociaal Forum (NSF)
 • 2007 - 2016 Beleidsadviseur Mondiaal FNV (o.a. Zimbabwe en Global Decent Work Program)
 • 2007 - Mede-oprichter van Tax Justice NL
 • 2007 - 2016 Lid Eerste Kamer (SZW, EZ, Financiën, BDO en EuZa, Stuurgroep Parlementaire dimensie EU-voorzitterschap)
 • 2007 - 2016 Lid Parlementaire Assemblee Raad van Europa (PACE)
 • 2011 - 2016 Lid van het parlementair netwerk van de OESO
 • 2012 Lid FNV-commissie (kwartiermaker) voor vernieuwing van de FNV
 • 2016 - 2017 Beleidsadviseur FNV (Internationaal en Europees vakbondswerk)
 • 2017 - 2021 Lid Dagelijks Bestuur FNV (Vicevoorzitter)
 • 2020 - heden lid Denktank Coronacrisis
 • 2021 - heden voorzitter FNV