Wat wil Tuur?


Een socialer Nederland waar iedereen meedoet

‘Ik wil een socialer Nederland, met een economie, waarin iedereen mee kan doen. Daarom:

  • Sociaal minimum en AOW 20% omhoog.
  • Hoger minimumloon tenminste 14 euro.
  • Lastenverlichting voor middeninkomens.
  • Eerlijke bijdrage grote bedrijven, aandeelhouders en hoge inkomens.

Dat is waar ik met Nederland naartoe wil als ik leider ben van de FNV.’

 


Onszelf uit de crisis investeren bij de bakker

‘Corona laat zien dat de ongelijkheid in dit land veel te groot is en alleen maar groter wordt. Met de FNV wil ik daar iets aan doen. We moeten onszelf uit de crisis investeren, door te zorgen dat het geld terechtkomt bij de minimumloners, bij de lage inkomens en bij de middeninkomens. Want dat zijn de mensen die het geld gaan uitgeven bij de buurtbakker, de kapper en de groenteboer om de hoek.’  >> Bekijk de video

 


Geef de zorg meer lucht

'Je zult maar in de zorg werken, de vorige Covid-golf is net achter de rug en je loopt op je tandvlees. En nog steeds zijn ze in de politiek aan het bakkeleien of je er wel iets bij krijgt. Collega’s heb je er nog niet bij, je staat al bijna voor je burn-out, en je moet weer de volgende golf aankunnen. Dat zijn de mensen voor wie wij hebben staan applaudisseren. Dat zijn de mensen die ons land draaiende houden. Daar moet ook genoeg geld naartoe zodat zij het kunnen uitgeven bij de bakker om de hoek. Zodat de zorg weer adem krijgt en onze economie weer gaat bloeien.'

 


Werkgevers moeten gedwongen afkicken van flex

'Heel veel werkgevers zoals in de bouw maar ook in de land- en tuinbouw en in de distributie zijn verslaafd aan flex. Hoog tijd dat ze afkicken hun deze verslaving waarbij de loonkosten drukken en alle risico’s bij de werkenden te leggen. Want flexwerk zoals nulurencontracten, oproepbanen en schijnzelfstandigheid, betekent vooral laag loon en onzekerheid voor werkenden. Daarom wil ik er met de FNV een miljoen vaste banen bij.' >> Bekijk de video

 


Eerlijk zullen wij alles delen

'Iedereen die zich in Nederland bevindt wordt gelijk behandeld. Toch geldt dit nu niet voor de belastingen. Want met name het bedrijfsleven en de allerrijksten hebben heel veel verschillende manieren om met succes belasting en premies te ontwijken of te ontduiken. Als we dit aanpakken en ook grote multinationals laten meebetalen aan alle maatschappelijke voorzieningen waar ze volop van profiteren, kunnen we de lasten van de lage en middeninkomens verminderen. Dat is ook goed voor de economie. Nu vloeien nog vele miljarden weg naar de bankrekening van aandeelhouders en de allerrijksten en blijven daar werkloos samenklonteren. Maar als dat geld terecht komt bij de middeninkomens, dan kunnen die het uitgeven bij de bakker, de groenteboer en de andere middenstanders in de buurt. Dus dat is tevens een impuls voor de economie. En de bonus: een deel vloeit weer terug naar de schatkist in de vorm van belastingen.'

 


Tijd voor een loonsverhoging

'De afgelopen 20 jaar zijn de lonen veel minder gestegen dan de winsten. Hierdoor kregen bedrijven een groter deel van de nationale koek dan werkenden. Hoe kan dit? Vooral door het jarenlange taaie verzet van werkgevers tegen loonsverhoging. Ook de opeenvolgende regeringen in hun rol van grootste werkgever van het land hebben steeds tegengehouden dat werkenden meeprofiteren van de gestegen welvaart; Tussen 2000 en 2018 stegen de cao-lonen met minder dan 0,5 procent, de reële winst van Nederlandse bedrijven (nog los van multinationals) steeg met 1,6 procent per jaar. Zo kon het aandeel van de lonen in de opbrengst van onze economie de afgelopen 25 jaar dalen, terwijl het winstaandeel groeide. Hoog tijd voor een trendbreuk! Daarom wil ik met de FNV een hoger minimumloon van tenminste 14 euro per uur. En 5 procent loonsverhoging voor vitale beroepen en voor sectoren die ook tijdens corona heel goed draaien.'