Wie is Tuur?


Tuur Elzinga (51) is bekend als onderhandelaar bij het Pensioenakkoord waardoor mensen nu eerder recht hebben op AOW (ouderdomspensioen). In 2012 was hij kwartiermaker voor de grootscheepse vernieuwing van de FNV. Hij werkte eerder bij Mondiaal FNV en zat 9 jaar in de Eerste Kamer voor de SP. Hij woont in Overveen, is getrouwd en heeft een dochter en een zoon.

 

Wat is je belangrijkste drijfveer om voorzitter te worden?

‘Veel werkenden voelen zich niet gehoord door werkgevers en politiek. De echte problemen waar zij mee worstelen worden in Den Haag bijna niet besproken, en al helemaal niet opgelost. Nederland heeft een sterke FNV nodig om sociaal en duurzaam uit de grootste crisis te komen sinds de Tweede Wereldoorlog. Alleen met een sterke FNV kunnen we zorgen dat de rekening eerlijk wordt gedeeld. Ik kan en wil graag leiding geven aan die sterke FNV voor een socialer Nederland.’

 

Waarom ben jij de beste kandidaat?

‘Wat ik meebreng zijn vele jaren ervaring in de vakbeweging en in de politiek in binnen- en buitenland. Vooral in de pensioencampagne heb ik afgelopen jaren gemerkt hoeveel kracht we als FNV kunnen ontwikkelen, als we maar breed de verbinding zoeken met alle betrokken werkenden en hun specifieke belang. Jong én oud, vrouw én man, de mensen bij de overheid en in de rest van de economie, de mensen die met hun handen werken en de mensen op kantoor. Alleen als we samenwerken kunnen we genoeg druk opbouwen van onderop om ook in Den Haag verandering voor elkaar te krijgen.'

 

Hoe zou je jezelf omschrijven?

‘Ik ben een scherpe strateeg, een harde onderhandelaar, maar ook een mensenmens. Wat me goed afgaat is het leiden van grote acties of langdurige campagnes, in combinatie met harde onderhandelingen met politiek en werkgevers. Op die manier heb ik op het lastigste dossier voor de FNV, pensioen en AOW, een akkoord weten te sluiten, waar in een referendum onder de leden driekwart vóór stemde. Zodat de AOW-leeftijd minder snel omhoog gaat, mensen met zwaar werk weer eerder kunnen stoppen met werken en pensioenen eerder mee kunnen groeien met de welvaart. En we hebben grote kortingen op de pensioenen van miljoenen mensen weten te voorkomen.'

Waar wil je je als voorzitter vooral voor inzetten?

‘Ik wil geen woorden maar daden. In Den Haag zegt iedereen nu dat er iets moet gebeuren aan de ongelijkheid en oneerlijkheid. Maar we zullen als werkende mensen opnieuw druk moeten opbouwen zodat woorden ook daden worden. Dat geldt trouwens ook voor de pensioenen. Daar moeten we nog steeds druk zetten zodat mensen met zwaar werk in sectoren weer een regeling krijgen om eerder te kunnen stoppen met werken. En ook de koopkracht van de pensioenen staat nog steeds onder druk. Daarom wil ik ook een verhoging van de AOW-uitkering met 20 procent. Ik wil met de FNV naar een socialer Nederland, waarin iedereen mee kan doen. Waarin de lagere inkomens flink omhoog gaan, het belastingstelsel eerlijker wordt en bedrijven afkicken van hun flexverslaving. De lasten voor lage en middeninkomens kunnen omlaag, als topinkomens en grote bedrijven hun eerlijke deel van de rekening betalen. Dit is goed voor de mensen én voor de economie; zo krijgen we 1 miljoen vaste banen erbij. Een socialer Nederland kan niet zonder een sterke FNV!’